Monday , 27 May 2024
Beautiful inspirational messages great meaning by Pablo Neruda
Home » Tulsidas Quotes

Tulsidas Quotes

Tulsidas Ke Dohe In Hindi with Meaning – Goswami Tulsidas Anmol Vachan, Suvichar

1. Tulsi Jey Kirti Chehhin Par Ki Kirti Khoi Tinkey Muhn Masi Laaghey Mitihi Na Mrihey Dhod. Dusron Ki Neenda Kr Savya Partishtha Paaney Ka Vichar Hi Murkhta Puran Hai. Dusron Ko Badnaam Kr Apni Tarif Krney Walon Key Muhn Par Aisi Kalikh Lagegi Jishey Kitna Bhi Dhoi Jaaye Mit Nhi Sakti. 2. Tanu Gun Dhan Mahima Dharam, Tehi Binu …

Read More »